E­-discovery vs Digital Forensics: úskalí obou odvětví

E­-discovery vs Digital Forensics: úskalí obou odvětví

  V našem prostředí lze vypozorovat dvě základní oblasti zkoumání digitálních dat. Zpřístupnění dat a analýza dat. Tou první je formálně správné ale relativně prosté forenzní vyhledání a poskytnutí dat zadavateli, tou druhou je analýza dějů a procesů v...
Plánování forenzního zajišťění dat – návod na přípravu

Plánování forenzního zajišťění dat – návod na přípravu

Forenzní zajištění dat ve firemním prostředí v případech šetření bezpečnostních nebo jiných incidentů za účelem získání důkazů má svá úskalí. Na rozdíl odvyšetřování trestné činnosti policií, není v korporátním prostředí tato činnost nějak explicitně regulována. Tím...
Problematika Digital Forensics v podnikové sféře

Problematika Digital Forensics v podnikové sféře

Digitální forenzní analýza je oblast forenzní vědy, která má široký přesah i mimo soudní budovy. Její využití v privátní sféře je jedním z mnoha důkazů univerzálnosti jejího použití. Článek se věnuje základním aspektům a důvodům použití digitální forenzní analýzy v...
Návrh zákona o znalcích – pohled z druhé strany

Návrh zákona o znalcích – pohled z druhé strany

V příspěvku je podán názor na stávající a nový návrh Zákona o znalcích. Názor, který není právní a který se nezabývá detaily jednotlivých paragrafů, ale je názorem autora, který vykonává znaleckou činnost (nebo činnost obdobnou znalecké) přes 30 let. Je to posouzení...