Prodej a pronájem HW a SW

 

 

Prodej i pronájem specializovaného HW a SW pro digitální forenzní analýzu a eDiscovery

Potřebujeme spolehlivého dodavatele SW a HW pro digitální forenzní analýzu, který nám dokáže i poradit a pomoct.

Chceme si provést vlastní šetření, ale nemáme na to potřebné vybavení a nákup specializovaného HW a SW se nám nevyplatí.

Připravujeme vlastní pracoviště pro eDiscovery a forenzní analýzu a rádi bychom si je nechali navrhnout a dodat na klíč dle našich potřeb.

Pronájem HW a SW pro digitální forenzní analýzu a eDiscovery

V řadě případů se organizaci nevyplatí zřízení a provoz vlastního pracoviště pro digitální forenzní analýzu nebo eDiscovery. V takovém případě je možno tuto službu nakoupit externě – to ale nemusí být v řadě případů žádoucí. Ať už kvůli interním či zákonným pravidlům, citlivosti zkoumaných dat nebo kvůli vyšším nákladům na tyto služby. Alternativou v tomto případě může být pronájem potřebné techniky a využití vlastních odborných kapacit. Pro takové případy vám nabízíme: 

  • pronájem specializovaného HW pro bezpečné a spolehlivé mazání paměťových médií
  • pronájem specializovaného HW pro forenzně správné zajištění dat (vytvoření tzv. forenzních obrazů disků)
  • pronájem výkonných pracovních stanic či notebooků pro analýzy velkých objemů dat
  • pronájem kompletních pracovních stanic vč. instalovaného specializovaného SW pro provádění forenzních analýzy a eDiscovery

Ke každému pronájmu jsme schopni poskytnout krátké úvodní zaškolení pro práci s konkrétním nástrojem. V případě pravidelné spolupráce je možnost pořídit si plnohodnotná školení k jednotlivým nástrojům za zvýhodněnou cenu. 

Provádění digitální forenzní analýzy nebo eDiscovery nebylo nikdy jednodušší.

„Víte, že…“

Nemusíte kvůli šetření dvou incidentnů ročně vynakládat stovky tisíc korun za pořízení a udržování potřebného vybavení?

S kým spolupracujeme

 

CRU Wiebetech

CRU Wiebetech je americký výrobce velmi oblíbených forenzních blokátorů ComboDock a Ultradock a zejména špičkového duplikátoru Ditto DX.

BlackBag

Společnost BlackBag Tech je výrobcem známých nástrojů BlackLight a MacQuisition pro zajišťování a analýzu dat ze zařízení s operačními systémy macOS, Windows a Linux.

MCM Solution

Univerzální forenzní platforma pro zajišťování a analýzu dat z počítačů Windows, Linux a Mac a z mobilních telefonů s iOS a Android. Součástí platformy je i Ballistic Imager – nejrychlejší řešení pro forenzní zajištění dat.

Amped Software

Amped Software je výrobcem unikátního forenzního nástroje Amped Five pro práci s digitálním obrazem a videem, s jehož pomocí se ze zdánlivě nepoužitelných obrazových záznamů stává klíčový důkaz.

Talino

Americký výrobce špičkových výkonných forenzních stanic pro snadné a rychlé provádění náročných analýz nad velkými objemy dat. V nabídce najdeme rovněž specializované stanice pro prolamování hesel.

Mediarecovery

Mediaimager GM5 společnosti Mediarecovery jsou vysoce výkonné forenzní duplikátory zaměřené na současné pořizování forenzních obrazů z více zdrojů s velmi přátelským uživatelským rozhraním.

Sumuri

Sumuri je americká společnost, jejíž SW produkty se zaměřují zejména na spolehlivé zajištění dat a triage ze systémů macOS a na analýzu dat operačních systémů Apple.

Compelson

MobilEdit české společnosti Compelson Labs byl průkopníkem v oblasti forenzní analýzy mobilních telefonů už od 90. let a v této tradici pokračuje díky nejnovějšímu Phone Forensics Express.

Naše e-shopy

FIREWIRE REVOLUTION CZ

E-shop Firewire Revolution CZ nabízí celé portfolio našich produktů zaměřených zejména na digitální forenzní analýzu, bezpečné ukládání dat a penetrační testování. E-shop je určen pro profesionály v dané oblasti.

FARADAYBAGS.CZ

E-shop Faradaybags.cz nabízí Faraday bagy naší vlastní výroby s unikátní konstrukcí a bezkonkurenčními hodnotami útlumu, dále pak nástroje pro pentesting, bezpečné mazání dat a zabezpečení prstředků výpočetní techniky. Eshop je určen profesionálům i běžným uživatelům.

Případová studie

Klient: Distributor služeb v průmyslu

Problém: Potřeba řešení interních bezpečnostních incidentů

Naše řešení:

Klient identifikoval potřebu řešení interních bezpečnostních incidentů v oblasti informačních technologií. V první fázi se jednalo o 1-2 případy ročně, kvůli kterým nebylo efektivní zřizovat vlastní laboratoř a odborný tým. Naše společnost s klientem spolupracovala formou odborného zajištění dat a jejich prvotního zpracování. Následně jsme klientovi poskytli odpovídající HW a SW vybavení a zácvik k provádění finální analýzy zajištěných dat.

V současné době již klient připravuje nákup specializovaného HW a SW na základě našeho doporučení pro zřízení vlastního pracoviště. Zaměstnancům klienta zapojených do šetření incidentů poskytneme nezbytná školení – jak obecná, tak produktová.

 

Dominik Novák

Konzultant

Potřebujete najít vhodné řešení pro forenzní analýzu a eDiscovery?

+420 722 018 021