Bezpečná likvidace dat

 

 

Vaše data již neobnoví nikdo

Chceme předat notebook novému zaměstnanci, ale nechceme, aby měl přístup k datům původního uživatele.

Prodávám nepotřebné IT vybavení, ale potřebuji zajistit, aby se má data nedostala do nesprávných rukou.

Potřebuji trvale a nevratně zlikvidovat citlivá data, ale disk či flashku si chci ponechat pro další použití.

Co smažeme my, neobnoví už nikdo

Aniž si to často uvědomujeme, na paměťová média našich počítačů ukládáme obrovské množství citlivých dat – v pracovním životě to jsou smlouvy, obchodní a marketingové informace, technologická dokumentace, data zákazníků nebo další know-how. V osobním životě to pak mohou být bankovní informace, zdravotní dokumentace, soukromé fotografie a další. Mnohdy si ani neuvědomujeme, kde všude na pevném disku se tato data nacházejí, i když se domníváme, že jsme data smazali.
Jeden ze základních problémů je, že kvůli způsobu, jak jsou data na disk ukládána, neznamená jejich smazání (a příp. vysypání Koše) jejich faktické zničení. Data jdou ve většině případů bez problémů obnovit. Druhým problémem je pak ukládání různých pracovních či dočasných kopií samotným systémem, o jejichž existenci uživatel nemá ponětí.
Chceme-li zabránit zneužití našich dat (např. při prodeji zařízení), je nutno data zlikvidovat opravdu spolehlivě. To lze provést např. mechanickým zničením datového nosiče. Pokud ale chcete zařízení prodat i s diskem nebo si disk ponechat pro další použití, je potřeba využít speciální software a hardware, který data nevratně a neobnovitelně zlikviduje.

„Víte, že…“

Smazáním dat a vysypáním koše ve skutečnosti nedojde ke smazání dat a tato mohou být snadno obnovena?

Jak postupujeme

 

Volba postupu

V první fázi posoudíme proveditelnost nedestruktivního mazání paměťového média s ohledem na požadavky klienta a technické okolnosti zakázky. Pokud by to nebylo možné, probereme s klientem alternativní možnosti řešení.

Spolehlivě a diskrétně

Protokolárně převezmeme paměťová média a v případě potřeby sepíšeme s klientem Dohodu o mlčenlivosti. Na důvěře klientů a naší spolehlivosti a diskrétnosti si zakládáme již 10 let. Následně zvolíme požadovaný standard bezpečnosti likvidace dat.

Smazáno navždy

Data na paměťovém médiu bezpečně zlikvidujeme za použití specializovaného hardware a software. Dle požadavků klienta můžeme volit mezi jednoduchými a rychlými (a přesto 100% spolehlivými) způsoby nebo použitím metod dle řady standardů (DoD, NIST, CSEC, HMG apod.).

Předání výsledku

O provedené likvidaci dat vystavíme protokol obsahující popis použitých postupů a metodik a spolu s bezpečně smazaným paměťovým médiem předáme zpět klientovi k dalšímu využití.

Případová studie

Klient: Advokátní kancelář

Problém: Zajištění důvěrnosti citlivých dat

Naše řešení:

Zástupce advokátní kanceláře se na nás obrátil v okamžiku, kdy se rozhodl již nepotřebnou výpočetní techniku darovat vybrané obecně prospěšné společnosti. Logicky se ovšem obával o únik citlivých dat, neboť techniku chtěl darovat kompletní a funkční, včetně pevných disků. U všech zařízení jsme demontovali pevné disky a pomocí specializovaného zařízení provedli jejich bezpečné a nevratné smazání. Protože je tento postup nedestruktivní, mohly být disky navráceny zpět a zařízení předána novým uživatelům bez rizika pro klienta.
Pro klienta nyní dle potřeby provádíme sanitaci počítačů a externích paměťových médií při předávání novým zaměstnancům nebo při likvidaci archivních dat. Rovněž provádíme pravidelná školení o základních pravidlech zabezpečení dat v advokátní praxi.

 

Dominik Novák

Konzultant

Potřebujete pomoci s bezpečnou likvidací dat?

+420 722 018 021