eDiscovery a Forenzní analýza

 

 

Vypracování znaleckých posudků z oblasti digitální forenzní analýzy

Potřebujeme dokázat, že bývalý zaměstnanec odesílal obchodní data konkurenci a část našich dat úmyslně zničil s cílem nás poškodit.

Nejsme si jisti, zda v našich systémech nejsou citlivá data, o kterých nevíme a která by někdo mohl zneužít.

Potřebujeme odborně zajistit data pro případné další využití v soudním řízení nebo pro pozdější zpracování znaleckého posudku.

Vidíme i data, která ostatní nevidí

V dnešní době je pro většinu obyvatel běžné užívat elektronické zařízení. Většina z nás ve svých kapsách drží data, která jsou nejen citlivá pro danou osobu, ale i pro její okolí, a možný únik těchto dat může způsobit problémy. Z toho lze vyvodit, že mnoho zařízení hraje roli v kriminálních případech a jejich podíl v této oblasti neustále stoupá. Tato zařízení mohou sloužit jako důležité důkazy jak interního vyšetřování, tak i v soudním procesu. Díky těmto zdrojům je firma schopna nejen odhalit podvodné jednání, ale zajistit i potřebnou prevenci ochrany důležitých informací.

Pro firmy je důležité uchovávání důvěrných informací uvnitř společnosti. Je ovšem běžnou praxí, že zaměstnanci si citlivé dokumenty ponechávají i po opuštění dané pozice a mají tak možnost jejich využití na dalších pracovních místech. Odhalení těchto úniků je složitý proces, se kterým vám můžeme pomoci. Interní vyšetřování spojené s analýzou dat se stává dnes již běžnou praxí a může poskytnout důležité důkazy, které je pak možno užít v soudním procesu.

„Víte, že…“

Nejpravděpodobnějším původcem úniku vašich cenných obchodních dat jsou vaši bývalí či současní zaměstnanci? 

Jak postupujeme

 

Zajištění dat

Prvním, velmi důležitým krokem je správné zajištění dat. Ke správnému zajištění dat patří nejen správný systematický postup, ale i správný software a hardware zajišťující neporušení integrity dat. To je velmi důležité pro další zpracování zařízení, práce s pozměněnými daty je lehce napadnutelná a nemusí obstát jako důkazní materiál.

Analýza dat

Nejen k zajištění, ale i k důsledné analýze je potřeba užití specializovaných nástrojů. Naše laboratoř je potřebnými nástroji vybavena, a tak jsme schopni zajistit bezchybné výsledky analýzy. 

Dokumentace

Na správnou interpretaci výsledků klademe velký důraz, dokumentaci vytvoříme od prvního kroku naší práce až po ten poslední. Zajistíme, aby byla dokumentace dostatečně odborná, byly správně popsány všechny nálezy, ale aby byla i pro čtenáře pochopitelná, zejména i pro ty, kteří nejsou odborníky v dané oblasti. V případě potřeby jsme schopni zajistit i znalecký posudek.

Prevence

Nakonec je vždy vhodné zajistit, aby se podobná situace neopakovala. Po ukončení procesu analýzy a zajištění potřebných důkazů jsme schopni poskytnout návrhy opatření, které mohou snižovat riziko jeho opětovnému vzniku. 

Případová studie

Klient: Finanční instituce

Problém: Bývalí zaměstnanci si pravděpodobně odnesli cenné know-how ke konkurenci

Naše řešení:

Od klienta jsme převzali osobní počítače a mobilní telefony bývalých zaměstnanců, které jim byly odebrány ihned po podání výpovědí. Všeobecně uznávanými postupy jsme provedli zajištění dat z těchto zařízení takovým způsobem, aby nebyla porušena jejich integrita a výstupy bylo možné v případě závažných zjištění využít v trestně-právním řízení.

Následně byla provedena analýza zajištěných dat. V systémových souborech a smazaných datech se podařilo identifikovat části dokumentů a emailových zpráv, které potvrdily klientovo podezření. V jednom ze zajištěných telefonů byly pak po prolomení jeho ochrany nalezeny části konverzací mezi bývalými zaměstnanci, jednoznačně dokazující cílenou exfiltraci citlivých obchodních údajů ke konkurenci.

 

Dominik Novák

Konzultant

Potřebujete konzultaci v oblasti eDiscovery nebo forenzního IT?

+420 722 018 021