Spolehlivé mazání dat

Asi každý někdy mazal data – ať omylem, nebo úmyslně. Data se ve většině případů přesunou do koše, kde nejsou plně smazaná. Ovšem ani po odstranění z koše nepřestávají data existovat – nechají stopu na disku, odkud mohou být určitými nástroji obnovena. Jedině metody spolehlivého mazání dat vám zaručí, že data jsou opravdu pryč. Pojďme si tedy toto téma rozvést.

Pokud máte v počítači nebo na disku citlivá data, která si přejete smazat, je dobré se ujistit, že je opravdu odstraníte. Úložiště může totiž padnout do nechtěných rukou třeba přes prodej počítače a pomocí méně či více specifických nástrojů mohou být data obnovena, čímž se vystavujete riziku například zneužití osobních informací, různých dokumentů apod. Pokud data smažete i zdánlivě trvale bez přesunu do koše nebo s jeho vysypáním, nejsou trvale odstraněna, pouze se odstraní cesta k nim a na disku se označí za smazaná. Každý typ úložiště má pro mazání nastavená trochu jiná „pravidla“, určená např. řadičem. Ze všech typů médií však mohou data být prostřednictvím určitých nástrojů obnovena.

Na magnetických discích se data označí za smazaná do chvíle, dokud nejsou přepsána jinými daty. V případě SSD disků o souborech rozhoduje řadič, proto programy pro bezpečné mazání dat nemusí být tak efektivní – řadič smazané soubory označí a přesune, programy se tak k souborům přes systém disku nemusí dostat. Na smartphonech lze provést pro smazání například tovární nastavení, dokud však tato data nejsou přepsána, mohou být obnovena.

Jednou z možných cest, jak se můžete zbavit stop smazaných dat na mobilu je zašifrování stávajících dat, úplné naplnění úložiště novými daty, můžete využít třeba dlouhé videozáznamy, hudbu atd., a poté vymazání dat pomocí továrního nastavení. Pro pevné disky a úložiště fungující na bázi magnetismu jde použít metoda demagnetizace, které je naprosto spolehlivá a nevratná. Médium je vloženo do velmi silného magnetického pole a tím se odstraní veškeré formátování. Pevné disky se však touto metodou zničí a stanou nepoužitelnými, oproti tomu magnetické pásky se pouze vyprázdní a lze je použít znovu. Praktičtější a taktéž spolehlivou metodou mazání napříč zařízeními jsou programy pro tyto účely určené ­- například Eraser nebo Active@ Kill Disk. Tyto nástroje pracují na principu odstranění a následného nahrazení těchto dat za náhodná, nesmyslná data. Šance pro obnovu takto smazaných a přepsaných dat je při použití standardně dostupných nástrojů v podstatě nulová, přesto je vhodné provést přemazání několikrát po sobě (cca sedm cyklů by mělo stačit pro úplné zničení dat). Před samotným mazáním je dobré vyhledat ztracená data pomocí specializovaných programů, jako je například Recuva. Dobrou zprávou je, že celá řada těchto nástrojů pro bezpečné mazání a vyhledávání dat je zdarma, jejich stažení je tudíž nanejvýš vhodné.

Další metodou mazání dat jsou hardwarové nástroje, například Drive eRazer Ultra od CRU. Tyto nástroje jsou rychlejší než softwarové programy, k disku se připojují kabelem a zaručují naprosto spolehlivé odstranění dat bez zničení disku. Mají tedy značné výhody oproti demagnetizaci a zároveň svou rychlostí a nezahlcováním disku programy předčí nástroje softwarové. Díky těmto kvalitám jsou vhodné především pro firmy a podniky.

Spolehlivě mazat data se jednoznačně vyplatí. Vaše data mají daleko větší cenu, než si myslíte, a proto je důležité mít záruku, že ta nechtěná jsou opravdu odstraněna. Doporučujeme využívat spolehlivé metody, protože tak můžete minimalizovat riziko potenciálního zneužití, které by mohlo mít dalekosáhlé následky.

Pusťme se do toho

Dejte nám vědět, s čím vám můžeme pomoci

Belgická 19, 120 00 Praha 2

+420 315 55 88 70