Zálohování dat

Říká se, že jsou dva typy lidí: ti, kteří si data zálohují a ti, kteří ještě o žádná nepřišli. Zálohování by mělo být pojistkou v případě, že jste o svá data z nějakého důvodu přišli a potřebujete je obnovit. Proto je daleko výhodnější a důležitější být ten první z těchto typů a pravidelně zálohovat. Pojďme se podívat na důvody proč.

Zálohování jako takové

Zálohování je proces vytváření kopie vašich dat, zálohy, abyste o ně nepřišli z různých důvodů. Tyto důvody můžou zahrnovat omyly při odstraňování dat, selhání média, na kterém jsou data uložena (disky, servery apod.), cílené napadení dat nebo vnější vlivy jako požáry či krádeže. Zálohovat je dobré všechna data (kromě těch, která jsou poškozená nebo je úmyslně chcete odstranit). Vysokou důležitost pak zálohování nabírá u dat s velkou hodnotou, ať už jde o soubory osobní povahy jako fotografie, nebo především u důležitých dokumentů (smlouvy, faktury, výpisy atd.). Potenciálních hrozeb pro vaše data je celá řada, přesto bychom na jednu rádi speciálně upozornili.

Ransomware

Jedna z nejméně očividných hrozeb pro vaše data je tzv. ransomware, což je typ malwaru (programu s cílem způsobit škodu vám a vaší technice). Ransomware je sofistikovaný program, který má za cíl napadnou vaše data, znemožnit vám k nim přístup (např. pomocí zašifrování) a poté od vás vyžadovat výkupné za navrácení dat. V některých případech tyto vyděračské viry požadují výkupné v Bitcoinech. Ransomware se do vašeho počítače může dostat skrz zavirované e-mailové přílohy, webové stránky nebo prohlížeč. Antivirové programy jsou bohužel oproti ransomwaru pozadu a představují pouze částečný, spíše zcela nefunkční způsob ochrany. Zálohování je daleko spolehlivější metoda obrany proti ransomwaru, pokud dodržujete jednoduchá pravidla.

Pravidla pro zálohování

Aby zálohování bylo opravdu účinné a smysluplné, je nutné dodržovat soubor určitých pravidel, která vám mohou zaručit minimalizaci potenciální ztráty dat z jakéhokoli důvodu. Je dobré zaměřit se na každý z následujících bodů:

  1. Pravidelnost. Zálohovat by se mělo pravidelně. V některých případech stačí jednou za měsíc, někdy za týden, nejlépe však každodenně. Čím více dat potřebujete zálohovat, tím častější by zálohování mělo být. Zajisté bude rozdíl v zálohování fotografií z dovolené, kde by stačilo zálohovat jen jednou anebo například v účetní firmě, kde každý den vznikne několik stovek důležitých dokumentů. Pokud pro zálohování používáte cloudová úložiště, zálohování může probíhat automaticky a je dobré nastavit častou frekvenci.
  2. Vhodné úložiště. Zálohovat na stejné úložiště, na kterém jsou původní data, např. na stejný pevný disk v počítači, přináší samá rizika a žádné výhody. Pokud selže tento pevný disk, přišli jste o všechna data se zálohou nebo bez ní. To stejné platí pro vnější vlivy jako požáry. Proto je důležité zálohovat na externí úložiště – externí disky, jiné počítače, cloudové systémy. V případě fyzických médií je vhodné tato média mít uložena na jiných místech, než kde se nachází originály dat (např. zálohy z kanceláře mít doma apod.).
  3. Neprovádět zálohy v jedné síti s ostatními zdroji. Toto je riziko především ve firmách, kde jsou zaměstnanecké počítače navzájem propojeny. Tím se opět vystavujete zvýšenému riziku ztráty všech dat například kvůli ransomwaru.
  4. Připojovat média pro zálohování pouze při zálohování nebo obnovování. Pokud byste měli např. externí disk se zálohami trvale připojený k počítači, rozdíl oproti zálohování přímo do počítače není prakticky žádný: hrozí zcela stejná rizika, jako při zálohování na stejný disk s originálními daty.
  5. Čím jsou data důležitější, tím více záloh. U vysoce důležitých dat, jako jsou například úřední dokumenty, je dobré mít k dispozici více záloh pro všechny případy. Z důvodů mnoha rizik výše zmíněných můžete přijít jak o originální data, tak i o některé zálohy. Při vytváření dalších záloh se také řiďte předchozími pravidly.

Možnosti zálohování

Zálohy můžete uchovávat na různých úložištích. V poslední době se těší velké oblibě cloudové systémy typu DropBox, Google Drive, iCloud apod. Jejich výhodou je synchronizace s dalšími zařízeními, a tudíž snadná přístupnost; odpadají rizika jako zničení při požáru, a navíc si můžete nastavit pravidelné automatické zálohování. Jejich nevýhoda spočívá bohužel také v synchronizaci – pokud jsou vaše data napadena ransomwarem, virus napadne i data na disku a skrze šifrování ztratíte přístup i k zálohám. Pokud používáte synchronizaci disku s cloudem, je proto dobré mít i další, offline úložiště bez synchronizace. Možnostmi tohoto uládání jsou fyzická média – externí disky, flash disky, optická média (CD, DVD), pevné disky jiných počítačů. V případě disků doporučujeme šifrování dat. Optická média mají nižší rychlost zapisování a obecně zastarávají, přesto se mohou hodit pro dlouhodobé uložení některých typů dat (třeba fotografií). Doporučujeme zálohy provádět na více úložišť zároveň (např. na cloud a k tomu na externí disk).

Let's get to it

Let us know what we can help you with

Belgická 19, 120 00 Prague 2

+420 315 55 88 70