Školení - teorie

Training

Teorie digitální forenzní analýzy

 • 1

  Digitální stopy v advokátní praxi

  V občanskoprávních i trestněprávních věcech se advokátní kanceláře stále častěji setkávají s potencionálními důkazy v elektronické podobě - ať už jde o elektronickou poštu, zprávy v mobilním telefonu apod. Vzhledem ke specifické povaze digitální informace je však vhodné mít alespoň základní povědomí o některých skutečnostech.
  Lze prokázat, kdy byl email zaslán a kdo ho poslal? Dá se v mobilním telefonu podvrhnout textová zpráva? Čeho se vyvarovat, abych digitální stopu nepoškodil a neznevěrohodnil? A předkládá protistrana validní digitální důkazy nebo je možné je snadno zpochybnit?
  Tento krátký kurz zaměřený na posluchače bez znalosti problematiky digitálních stop vás na jednoduchých příkladech z praxe provede nejběžnějšími úskalími při kontaktu s digitálními informacemi a stopami. Svým klientům tak budete schopni v první fázi poskytnout relevantní informace i bez přizvání externího konzultanta či soudního znalce.

  Délka kurzu: 3 hodiny
  Zaměření: advokacie, justice
 • 2

  Specifika a vlastnosti digitálních stop

  Asi bychom dnes jen těžko hledali obor lidské činnosti, při kterém nepřijdeme do styku s informacemi v digitální podobě. Proto i v okamžiku, kdy se vyskytne problém - ať jde o šetření bezpečnostního incidentu ve společnosti nebo o trestní či občanskoprávní řízení, digitální stopy často hrají v tomto procesu klíčovou úlohu. Povaha digitálních stop je však velmi specifická a značně se liší od standardních stop našeho "hmatatelného" světa. Aby mohla digitální stopa posloužit jako důkaz, je třeba rozumět jejím zvláštnostem, procesním postupům při jejich zajišťování a manipulaci s nimi a rovněž tak jejich interpretaci.

  Tento kurz vám poskytne základní vhled do problematiky digitálních stop a limitů jejich využití. Naučíte se identifikovat základní chyby při zajištění a analýze digitálních stop. Budete schopni v základních rysech posoudit správnost procesu zajišťování digitální stopy a identifikovat v tomto procesu zjevné nedostatky či chyby.

  Délka kurzu: 5 hodin
  Zaměření: advokacie, interní vyšetřovací týmy, justice
 • 3

  Úvod do forenzní analýzy

  U celé řady společností představují data jejich nejcennější aktivum. Ať už jde o data klientů, obchodní data či výzkum a vývoj. A právě tato data jsou často cílem útoku - ať už ze strany současných či bývalých zaměstnanců či profesionálních hackerů. Porozumění příčinám a průběhu útoků jejich zpětnou analýzou je klíčovým předpokladem pro snížení rizika obdobného útoku v budoucnosti. A právě to je úlohou digitální forenzní analýzy.

  Kurz úvodu do forenzní analýzy je primárně zaměřen na vedoucí pracovníky organizací nebo členy interních vyšetřovacích týmů či útvarů interního auditu, kteří plánují zavedení postupů pro šetření bezpečnostních incidentů v oblasti informačních systémů společnosti, nebo kteří toto zavedení zvažují. V rámci kurzu se seznámíte se základními principy forenzního šetření a rovněž se základními postupy a metodikami provádění digitální forenzní analýzy. Ujasníte si úlohu a možnosti digitální forenzní analýzy v rámci organizace a její přínos v souvislosti s řešením bezpečnostních incidentů (i ve vazbě na ISO/IEC 27 000). Rovněž získáte přehled o náročnosti zavedení procesů digitální forenzní analýzy ve vztahu k nutnému technickému vybavení a vzdělání pracovníků.

  Délka kurzu: 5 hodin
  Zaměření: střední a vrcholový management, interní vyšetřovací týmy