Školení - praxe

Training

Forenzní analýza prakticky

 • 1

  Zajišťování digitálních stop

  Digitální stopy mají své specifické vlastnosti vycházející z jejich nehmotné povahy. Ke správnému zajištění digitálních stop je nutno si osvojit řadu znalostí a postupů, které zajistí integritu digitální stopy a její nezpochybnitelnost pro případné další trestně-, občansko- či pracovněprávní řízení.

  Prakticky zaměřený kurz Zajišťování digitálních stop vás seznámí s nejběžnějšími zdroji digitálních stop a se specializovaným HW a SW pro jejich rychlé a spolehlivé zajištění. Naučíte se postupy při zajišťování digitálních stop a osvojíte si přípravu nezbytnou pro tyto úkony. Budete mít příležitost si prakticky vyzkoušet zajištění klíčových stop z běžících systémů, stejně jako pořízení forenzního obrazu běžných paměťových médií a procesní postupy pro další nakládání a manipulaci s tímto obrazem.
  Doporučuje se předchozí absolvování některého z teoretických kurzů digitální forenzní analýzy.

  Délka kurzu: 10 hodin
  Zaměření: interní vyšetřovací týmy, advokacie, kandidáti soudního znalectví
 • 2

  Úvod do práce s forenzními nástroji

  Správné zajištění digitálních stop je pouze prvním krokem k dosažení výsledku. Zajištěná data je následně nutné analyzovat. K tomu se na trhu nabízí celá řada bezplatných i komerčních nástrojů. Každý z nástrojů má však svá specifika - ať už jde o optimální HW konfiguraci pro jeho bezproblémovou funkčnost, orientaci v uživatelském rozhraní i některé specifické funkce - s tím vším se seznámíte v průběhu jednodenního intenzivního kurzu.
  Kurz je zaměřen zejména na následující oblasti:
  - instalace a správa licence
  - case management
  - náhled, pořízení a zpracování digitálních stop
  - práce s digitální stopou a analýza dat
  - vyhledávání
  - export dat
  Doporučuje se předchozí absolvování kurzu Zajišťování digitálních stop.

  Délka kurzu: 6 hodin
  Aktuálně dostupná školení: EnCase Forensic, Nuix Investigator
  Zaměření: interní vyšetřovací týmy, soudní znalci