LEA-DER je mezinárodní konference a výstava zaměřená na speciální bezpečnostní vybavení pro policii, bezpečnostní složky, složky IZS a armádu.

Výstava je organizována volným sdružením výrobců a dovozců těchto technologií.

Cílem výstavy je přivést na jedno místo profesionály z řad bezpečnostních složek státu a v zabezpečeném prostředí je seznámit s nejnovějšími technologiemi pro boj s terorismem a kriminalitou.

Akce se koná 15. - 16. 5 2018 v prostorách Muzea Stará čistírna v Praze.

Více informací na www.lea-der.org