Digital Forensic Review je časopis věnovaný problematice digitální forenzní analýzy, znaleckéhmu zkoumání digitálních dat a informačních systémů.

Je určen znalcům v odpovídajících oborech, specialistům policejních složek, státním zástupcům, advokátům a soudům, kteří přicházejí do styku s trestnou činností, kde se jako důkazy nebo zdroje informací využívají digitální zařízení nebo data, dále specialistům informační bezpečnosti zejména v procesech šetření bezpečnostních incidentů a také širokému okruhu dalších odborníků v oblasti, jakož i dalším zájemcům o problematiku digitální forenzní analýzy.

Časopis je k dostání v knihovnách, je rozesílán vybraným odborným institucím a univerzitám a pochopitelně si jej můžete stáhnout zde.

Digital Forensic Review vydává Institut pro digitální forenzní analýzu, z.s.