Ve spolupráci s našimi partnery jsme pro vás připravili ucelený balíček týdenních školení ze všech oblastí digitální forenzní analýzy a to za více, než příznivou cenu. Seznam jednotlivých školení a další podrobnosti najdete na www.firewire-revolution.cz.

LEA-DER je mezinárodní konference a výstava zaměřená na speciální bezpečnostní vybavení pro policii, bezpečnostní složky, složky IZS a armádu.

Výstava je organizována volným sdružením výrobců a dovozců těchto technologií.

Cílem výstavy je přivést na jedno místo profesionály z řad bezpečnostních složek státu a v zabezpečeném prostředí je seznámit s nejnovějšími technologiemi pro boj s terorismem a kriminalitou.

Akce se koná 15. - 16. 5 2018 v prostorách Muzea Stará čistírna v Praze.

Více informací na www.lea-der.org

Experti forensee s.r.o. se na začátku dubna v britském Horshamu zúčastnili několikadenního školení k používání forenzní platformy Detego. Jedná se o univerzální forenzní nástroj pro zajišťování a analýzu dat z počítačů z OS Windows, Linux a mac OS a z mobilních telefonů se systémy iOS a Android.

Digital Forensic Review je časopis věnovaný problematice digitální forenzní analýzy, znaleckéhmu zkoumání digitálních dat a informačních systémů. Je určen znalcům v odpovídajících oborech, specialistům policejních složek, státním zástupcům, advokátům a soudům, kteří přicházejí do styku s trestnou činností, kde se jako důkazy nebo zdroje informací využívají digitální zařízení nebo data, dále specialistům informační bezpečnosti zejména v procesech šetření bezpečnostních incidentů a také širokému okruhu dalších odborníků v oblasti, jakož i dalším zájemcům o problematiku digitální forenzní analýzy.

Časopis je k dostání v knihovnách, je rozesílán vybraným odborným institucím a univerzitám a pochopitelně si jej můžete stáhnout zde.

Digital Forensic Review vydává Institut pro digitální forenzní analýzu, z.s.

Digital Forensic Review je časopis věnovaný problematice digitální forenzní analýzy, znaleckéhmu zkoumání digitálních dat a informačních systémů.